Home page» Nyheter

Nyheter

Att veta och förstå betyder att välja medvetet och med nytta. Genom lättfattliga artiklar kommer vi att göra er bekanta med senaste medicinska upptäckter och nya behandlingsmetoder. Vi kommer att informera om nya innovationer på medicinsk turism marknad. Hur och var kan man bli behandlad – dessa frågor kommer inte längre att  lämnas utan svar.

Trevlig läsning! Vi bjuder er på en resa genom medicinska innovationer och turistattraktioner.

  • Efter näsa utgör de vanligaste orsaker till komplex. De kan vara för stora, för små, utstående... Öron bekymrar kvinnor, de bekymrar män. Årligen genomgår tusentals människor otoplastik (öronplastik)  - en behandling som korrigerar öron. »

  • Sanitas per aquam - hälsa genom vatten – det är dags att ändra uttrycket till sanitas per Polonia - hälsa genom Polen! Tro inte att det bara är ett kaxigt skryt. Den polska turismens profil har genomgått en djupgående och ganska överraskande förändring. »

  • Varje sommar kommer att bli en mardröm, varje vinter ett besvär. Besöket på skoaffären kommer att bli ett rent fiasko. Känslan att vara attraktiv kommer att blekna, eller även försvinna helt och hållet »

  • För människor med synfel liknar ämnesfråga de dilemman som Shakespeares gestalter brukade ha. Man kan nog säga att problemet liknar också en antik tragedi. »

  • En inkomplett pianots klaviatur gör det praktiskt taget omöjligt att spela instrumentet. Och den ser alltid dålig ut. På liknande sätt omöjliggör brist på tänder att ha ett fullständigt komfortabelt liv. »