Tandvård

  • En inkomplett pianots klaviatur gör det praktiskt taget omöjligt att spela instrumentet. Och den ser alltid dålig ut. På liknande sätt omöjliggör brist på tänder att ha ett fullständigt komfortabelt liv.