Medicinsk turism

I den grå forntiden

Det är inte billiga flygbolag, högre tjänstestandard eller lägre priser som har gjort medicinsk turism populär. Ovannämnda faktorer har visst spelat en stor roll, men..  Visste du att medicinsk turism har sina rötter i det antika Grekland?
Ja, det stämmer, redan då, trots begränsade transportmöjligheter, reste man för att förbättra hälsan.
Kurortbehandling anses vara en föregångare till medicinsk turism. Gudfadern kunde inte vara någon annan än Hipokrates själv.  Grekerna dyrkade gudarna, återhämtade krafter och fann nöje på många platser som hade rykte att vara bra för hälsan.

Lite senare. I det tjugoförsta århundradet, i Polen

Idag utgör medicinsk turism en blomstrande industrigren. Naturligtvis hör  estetisk medicin och plastiskkirurgi till de mest populära behadlingsområden.
Medicinsk turism har funnits i Polen i en kort tid. Detta fenomen har dock blivit starkare främst på grund av västerländska pressens entusiastiska inställning - man uttalar sig smickrande om behandlingsområden, standard och kvalitet på tjänster som utförs i Polen.

Moderna faciliteter, vänlig personal, utmärkta medicinska kvalifikationer är inte tillräckliga. Det är pris som är en nyckelvariabel och i Polen blir ibland priset upp till – bagatell – 60-70% lägre.

Vi väntar i Polen...

… i vackra, förtrollande kurorter med unika naturbetingade fördelar. Idag är det professionell polsk medicinsk personal som behandlar västerländska turister med hjälp av den nyaste, modernaste utrustningen. Denna märkliga omsvängning utgör en attraktivt ekonomisk förutsättning för polsk infrastruktur förknippad inte bara med medicin utan också turism.
För att möta denna trend, ger vi er ett funktionellt verktyg – webbtjänsten, med hjälp av vilken ni kan planera och organisera er vistelse i vårt land.

Medi-tour Polen. Medicinsk turism, hälsoturism i Polen.