Integritetspolicy

Vi garanterar fullständiga säkerheten för personuppgifter av alla tjänsteanvändare. Alla uppgifter som registreras under tjänsteanvändningen kommer att behandlas som konfidentiella. Vi ger en hundraprocentig garanti att vi har tekniska möjligheter att skydda dem.

Tjänsten Medi-Tour ger inte personuppgifter till obehöriga. Uppgifterna används endast för att tjänsteadministratörerna kan ta kontakt med användarna. Kontakten sker enbart efter att användarna har uttryckt sitt medgivande till detta. Vi bearbetar inte personuppgifterna och inte heller använder dem för  kommersiella ändamål.

Vi bryr oss om våra användares fullständiga säkerhet och komfort. Därför uppbjuder vi alla våra krafter för att era personuppgifter förblir konfidentiella. Vi förklarar att alla åtgärder som vidtas av tjänsten Medi-Tour i fråga om personuppgifterna är i enlighet med polsk lag.