Spa och kurorter

  • Sanitas per aquam - hälsa genom vatten – det är dags att ändra uttrycket till sanitas per Polonia - hälsa genom Polen! Tro inte att det bara är ett kaxigt skryt. Den polska turismens profil har genomgått en djupgående och ganska överraskande förändring.