Clinica del Mare


Antoniego Hryniewickiego 6c/1
81-340 Gdynia
Polen

+48 58 71 00 650
+48 661 701 700
kontakt@clinicadelmare.pl

Clinica del Mare - Sea Towers Dental Center

Clinica del Mare är en tandvårdsmottagning placerad direkt vid Presidentens Bassäng i hamnen, nära till Sea Towers i Gdynia. Clinica del Mare erbjuder en komplett tandvårdsbehandling inklusive profylaxtandvård, endodonti, protetik, implantatbehandling, ortodonti, tandkirurgi, barntandvård samt estetisk tandvård.

Tandvårdsbehandlingen på Clinica del Mare utförs av kompetenta tandläkare med lång yrkeserfarenhet. Detta ger oss möjligheten att garantera den högsta behandlingsnivån där vi även visar förståelse för patienternas behov och förväntningar. Hos oss på Clinica del Mare kan vi tillfredsställa även de mest kräsna.

Vi erbjuder högkvalitativ diagnostik och vi använder bara den mest moderna utrustningen för bilddiagnostik såsom digital panoramaröntgen, intraoral radiografi (RVG) och intraorala kameror. För bästa kvalitet och precision används förstoringsglas och tandvårdsmikroskop.

Clinica del Mares tandvårdsmottagning ligger i Sea Towers med möjlighet att ta hiss upp till vår våning. Vi har ett rum där du kan koppla av före och efter behandling. Här kan du förslagsvis titta på en film eller njuta av en konsert i full HD-kvalitet. Clinica del Mare erbjuder Wi-Fi samt lån av iPad som du kan använda i väntrummet samt då behandlingen är avslutad. Du kan även titta på TV i digital kvalitet.

Förutom vår högkvalitativa tandvård erbjuder vi de bästa receptionstjänsterna. Vi har conciergetjänster i receptionen, bjuder på såväl varma som kalla drycker, har ett stort urval av tidningar och magasin och har även andra möjligheter och tjänster. Vi garanterar att alla läkaruppgifter sekretesskyddas. Vårt utbud av kundservice omfattar exempelvid en reception med concierge-tjänster i mån av möjlighet beroende på tillvägagångssätt. Du kan exempelvid gå hjälp med att ringa efter en taxi, kontrollera bio- eller teaterprogram och boka bilketter eller kontrollera flyg- och tågförbindelser. Allt under tiden patienten behandlas.


Läkare

Katarzyna EmerichProf. dr hab. n. med. Katarzyna Emerich

specialist inom barntandvård

Tandläkare specialiserad inom barntandvård och allmäntandvård. Katarzyna var chef för Institutet och Avdelningen för tandvård under utvecklingsåren vid Medisiska Universitetet i Gdańsk. Vidare är Katarzyna styrelseledamot och representerar Polen i European Academy of Paediatric Dentistry, styrelseledamot på Avdelningen för barntandvård vid Polsk Tandvårdsförening och ledamot i International Association of Paediatric Dentistry. Katarzyna har skrivit ett tiotal artiklar om barntandvård som publicerats i såväl polska som utländska facktidningar. Hon har även varit föreläsare på många vetenskapliga konferenser i Polen och även utomlands.

Izabela Oleszkiewiczdr n. med. Izabela Oleszkiewicz

specialist inom ansikts-och käkkirurgi

Efter examen år 1985 har Izabela varit anställd som akademisk lärare på Kliniken för anstikt- och käkkirurgi vid Medicinska Akademin i Gdańsk. År 2010 avlade hon sin doktorsexamen. Vidare är Izabela förstagradsspecialist inom tandvårdskirurgi och andragradsspecialist inom ansikts- och käkkirurgi.

Beata Kaiser-Ziorkiewiczdr n. med. Beata Kaiser-Ziorkiewicz

specialist inom ortodonti

Examen år 1988 från Medicinska Akademin i Gdańsk. Mellan åren 1988 och 2004 har Beata anställd som assistent och överföreläsare på Institutet för ortodonti vid Medicinska Akademin i Gdańsk. År 1991 blev hon förstagradsspecialist inom allmäntandvård och 1994 blev hon andragradsspecialist inom ortodonti. År 2004 avlade Beata sin doktorsexamen inom ortodonti. Beata är ledamot i PTS (Polsk Tandvårdsförening), PTO (Polsk Ortodontisk Förening) och ETO (Europeiska Ortodontisk Förening. Hon deltar aktivt i många kongresser, möten och kurser inom ortodonti.

Sonia Sugier-KarpińskaSonia Sugier-Karpińska

tandläkare

Examen från Tandvårdsfakulteten vid Pommerska Medicinska Akademin i Szczecin. Sedan har 1997, efter examen, har hon specialiserat sig inom förebyggande tandvård med inriktning mot endodontisk behandling med modern bilddiagnostik. Genom mångårig yrkeserfarenhet på privatklinik samt genom att delta i utbildningar i såväl Polen som utomlands har Sonia byggt vidare sina kunskaper och erfarenheter.

Adam Ziemlewskidr n. med. Adam Ziemlewski

specialist inom käkkirurgi

Examen från Medicinska Akademin i Gdańsk, stipendiat av Guy’s and St. Thomas’s Medical and Dental School i London. Mångårig forskare och föreläsare på Kliniken för Ansikts- och käkkirurgi vid Medicinska Universitetet i Gdańsk. Adam är en duktig specialist inom området för tandvårdskirurgi samt ansikts- och käkkirurgi samt har avlagt en doktorsexamen. Adam har publicerat många vetenskapliga artiklar i såväl Polen som i andra länder. Vidare har han föreläst på många kurser och konferenser om tandvårdsimplantat, kirurgi och estetisk tandvård.

Sylwia Kowalczyk-WójcikSylwia Kowalczyk-Wójcik

specialist inom allmäntandvård

Examen är 1989 från Medicinska Akademin i Gdańsk. Sylwia har sedan 1992 varit assistent på Protetikavdelningen vid Tandvårdsinstitutet vid Medicinska Akademin i Gdańsk. Mellan åren 1993 och 1995 arbetade Sylwia som tandläkare på Clinica Odontoiatrica Tronconi i Rom. Efter det var hon fram tills år 2012 chef på Tandvårdscentrum ”Smile”. Sylwia deltar aktivt i många kongresser, möten och kurser inom områdena protetik och protetiska implantat.

Våra behandlingsområden

Barntandvård

Clinica del Mare erbjuder säker och modern tandvård till barn. Behandlingar utförs med lokalbedövning. Alla behandlingar av de yngsta barnen utförs av professor Katarzyna Emerich. Hennes mångåriga erfarenhet och hennes bemötande av varje liten patient garanterar att barnen känner sig trygga och bekväma.

 • adaptationsbesök för de yngsta
 • tandvårdsprofylax anpassad till barnets ålder
 • kariesbehandling på mjölk- och permanenta tänder
 • behandling av inflammation och abscesser hos barn
 • behandling av skadade mjölk- och permanenta tänder
 • behandling av förändringar på munhålans slemhinna

Tand-och käkkirurgi

På Clinica del Mare utförs enbart tandkirurgiska behandlingar och käkkirurgi som kan utföras med lokal bedövning. Allvarligare ingrepp som kräver sjukhusinläggning och allmänbedövning utförs på ett privat sjukhus. Ansvarig för behandlingar inom tandkirurgi och käkkirurgi på Clinica del Mare är dr Izabela Oleszkiewicz.

 • kirurgisk extraktion av retinerade eller extra tänder
 • implantatbehandling (kirurgisk placering av tandimplantat)
 • övervakad benregeneration
 • kirurgisk behandling av slemhinnesjukdomar
 • preprotetisk oralkirurgi
 • cancerdiagnostik
 • bihålekirurgi

Tandreglering

Ansvarig för tandregleringen på Clinica del Mare är dr Beata Kaiser-Ziorkiewicz.

 • behandling av bettfel hos barn, ungdomar och vuxna med permanent eller rörlig tandreglering
 • behandling av käkledsbesvär
 • profylaxbehandling av tandbett
 • tandreglering inför proteser eller implantatbehandling
 • kirurgisk tandreglering

Implantatbehandling

På Clinica del Mare används endast de bästa implantatsystemen (exempelvis Biomet 3l och Astratech Dental) som testats på forskningscentrum runt om i världen och som används av de ledande universitetssjukhusen och privatklinikerna i USA och Västeuropa. Ansvarig för implantatbehandlingen på Clinica del Mare är dr Adam Ziemlewski.

 • komplettering av en tappad tand
 • komplettering av flera tappade tänder
 • implantatbehandling vid tandlöshet
 • återuppbyggande av benvävnad med biomaterial eller med patientens eget ben
 • lyftning av botten på käkhålan

Endodonti

Utöver den moderna utrustningen (behandlingsmikroskop, lupp, digital intraoral radiografi och panoramaröntgen) som finns på Clinica del Mare är tandläkaren Sonia Sugier-Karpińskas mångåriga erfarenhet en bidragande orsak till att detaljerade endodontiska behandlingar kan genomföras även i fall där behandlingen för bara några år sedan hade medfört en extrahering av den skadade tanden.

 • rotbehandling med mikroskop
 • ombehandling av tänder som redan har rotbehandlats utan resultat eller efter oavslutad rotbehandling
 • extraktion av brutna instrumentdelar som lämnats i rotkanalen
 • extraktion av dentiklar
 • extraktion av gamla kronor eller rotinlägg ur rotkanalen
 • avslutning av perforering

Frisktandvård och estetisk tandvård. Protetik

På Clinica del Mare utförs behandlingen inom estetisk tandvård, exempelvis återuppbyggande av skadade eller sjuka tänder samt komplettering av tänder som saknas. Tack vare tandläkaren Sylwia Kowalczyk-Wójciks mångåriga erfarenhet och skicklighet samt modern teknologi och utrustning kan bästa kvalitet och estetik garanteras. 

 • porslinsfasader

 • porslinskronor och broar på cirkon, guld, titan eller ädelstål

 • porslinskronor på implantat

 • helkeramiska och kompositfyllningar (inlay, onlay, overlay)

 • skelettprotes på klippfästningar, skenor eller teleskop

 • hel eller delvis akrylprotes (också på implantat)

 • återuppbyggande av tänder med kompositmaterial

Tand- och munhygien

På Clinica del Mare utförs hygienbehandlingar, inklusive tandblekning, endast av specialutbildad och kunnig personal.

 • tandstensborttagning
 • sandblästring och tandpolering
 • tandblekning på mottagningen
 • tandblekning hemma med tandblekningskit
Medi-Tour kontaktformuläret: Clinica del Mare
Ditt medelande:
Medicinska förfragan: (typ av behandling, alder, kön osv.)
Övriga förfragan: (pris, terhämtningsperiod)
Förnamn: *
Efternamn: *
Land/stad: *
Telefon: *
E-mail: *
Behandlingsdatum:
Sprak du föredrar:
Spam skydd - ange resultatet: 3-1 =
Extra valmöjligheter:
Hotell
Transfer fran flygplatsen
Jag godkänner att mina personuppgifter som jag angivit i formuläret bearbetas för att behandla min förfragan
* Detta fält är obligatoriskt
   
Läge: