Dental Center Zakopianka


Zakopiańska 62
30-418 Krakow
Polen
Tel.: 0048 (12) 294 11 11
Tel.: 0048 604 111 119
E-mail: manager.stomatologiazakopianka@gmail.com

Dental Center Zakopianka

Dental center Zakopianka är en modern klinik i Kraków som finns på marknaden sedan 2010. Vi garanterar och försäkrar våra Patienter högkvalitativa tjänster. Vår högt kvalificerade medicinska personal, den moderna tekniken och dentalutrustningen samt den omfattande behandlingen utgör en garant för detta.

Vi hjälper till att behandla och lösa praktiskt taget alla tandproblem, om det behövs också i samarbete med specialister inom flera olika områden. Vårt center erbjuder Er både den skyddande behandlingen och ett brett utbud av behandlingar inom estetisk tandvård, ortodonti, tandkirurgi och även tandvård för idrottsmän.  Vi specialiserar oss också på endodonti (behandlingar med hjälp av mikroskop), protetik och implantologi (Dentium, Dentsply, Astra).

Vi erbjuder en kostnadsfri konsultation där vi gör ett upplägg för hela behandlingen, vilket är individuellt anpassat för våra patienters särskilda behov och möjligheter. Vår huvudfördel är vårt mycket stora effektivitet. Vi är säkra på våra kunskaper och kompetenser samt garanterar den bästa kvaliteten av använda material. Därför ger vi garanti på alla våra utförda tandvårdstjänster. Vi har gjort allt för att säkerställa Er en bekväm och trivsam vistelse på vår klinik. Klinikens trevliga atmosfär och dess mysiga interiör gör att alla våra Patienter känner sig här trygga och bekväma.

Modern apparatur och utrustning

Vår klinik är utrustad med den innovativa apparatur som möjliggör en säker, precis och effektiv tandvårdsbehandling. Hög kvalitet på den tillgängliga utrustningen garanterar läkarnas bekväma arbete och komfort för våra patienter. Vi förfogar bl.a. över:

 • Ett professionellt arbetsställe för tandläkare. Till sitt förfogande har läkare en bekväm, justerbar fåtölj,  multimediasystem, röntgenapparat och avancerat system för kommunikation mellan alla avdelningar.
 • Radiologisk utrustning. Vi innehar ett digitalt system av radiologisk diagnostik (R). Tack vare detta kan vi göra digitala bilder i varje projektion under ingreppet utan att behöva förflytta sig.
 • Mikroskop och endodontiska system. Tack vare denna utrustning kan ske en exakt lokalisering, bearbetning av alla tandkanaler samt rotfyllning. Denna utrustning är nödvändig vid endodontisk behandling.
 • Mikromotorer för användning inom kirurgi och implantologi. Det är små datorer som ökar precision och säkerhet vid insättning av tandimplantat i tandbenet.
 • Steriliseringssystemet. Den använda autoklaven STATIM, det centrala steriliseringsrummet och en speciell fåtölj med sitt eget desinfektionssystem ger hundraprocentig säkerhet att alla tandingrepp sker med hjälp av noggrant desinficerade redskap.

Lättnader för patienter

 • Kostnadsfri konsultation av tandläkare.
 • Garanti – Tack vare användning av dentala material av högsta kvalitet, tillämpning av beprövade behandlingsmetoder samt högsta kvalitet och noggrannhet i utförandet av ingrepp kan vi ge garanti för vår behandling (1,5 år för ljushärdande fyllningar, 3 år för porslinsfyllningar, 10 år för tandimplantat, för hela livslängden för tandimplantat från firmor  ASTRA och ANKYLOS).
 • Omfattande behandling – Våra läkare är specialiserade på olika områden av tandvård. Även vår utrustning  kan användas inom olika tandvårdsområden. 
 • Individuellt anpassat behandlingssätt – Varje patient betraktas av oss på ett speciellt sätt. Vi förbereder för varje enskild patient en individuell, optimal behandlingsplan som realiseras av särskilda specialister.
 • Komfortabla interiörer – Väntetiden kommer Ni att tillbringa i ett rymligt, bekvämt väntrum med  luftkonditionering på en bekväm soffa, medan Ni har tillgång till tv-apparaten.
 • Vi accepterar betalkort.
 • Fria parkeringsplatser – Ni kommer att ha inga problem med bilparkering.
 • Vi accepterar försäkringsavtal Allianz och Medica Polska.
 • Bonusprogram PAYBACK.
Prislista på behandlingar

Dental center Zakopianka garanterar alla patienter en omfattande vård och dentalingrepp med användning av bästa dentala material. För implantologiska behandlingar använder vi tandimplantat av högsta kvalitet från välkända firmor: Astra, Dentsply och Dentim. Vi erbjuder även ett brett utbud av behandlingar inom estetisk tandvård bl.a. tandblekning med lampan Beyond, tandfasader, olika typer av kronor och broar.

KONSERVERANDE TANDVÅRD
PRIS [PLN]
tandläkarens konsultation  gratis
tandens fyllning  
tandens fyllning med ljushärdande fyllningsmaterial från 140 till 230 PLN
ombyggnad av en bruten tand från 150 till 450 PLN
förändring av formen på tanden från 150 till 450 PLN
TANDIMPLANTAT

implantologisk konsultation
100 PLN
implantat Dentium 2 400 PLN
implantat Dentsply Friadent 2 800 PLN
implantat Astra Tech 2 800 PLN
full keramisk krona på implantat från 2 500 PLN
porslinskrona (på basis av metall/titan) på implantat från 2 500 PLN
konsultation hos käkkirurg
100 PLN
tandutdragning - tand med enstaka rot
från 250 till 350 PLN
tandutdragning – flerrotig tand från 250 till 350 PLN
tandutdragning - åttonde tand från 250 till 400 PLN
tandutdragning av retinerad tand från 400 till 550 PLN
hemisektion från 300 till 350 PLN
radektomi från 200 till 250 PLN
resektion av en tand med en rot 350 PLN
resektion av en tand med flera rötter 600 PLN
enukleation av cysta från 200 till 350 PLN
abscess snitt i munnen och dränering 200 PLN
plastikbehandling i mun-sinuit område från 250 till 350 PLN
kirurgiskt klipp av tungbandet / överläppens frenulum 150 PLN
sömnad 40 PLN
ENDODONTI – ROTBEHANDLING MED HJÄLP AV MIKROSKOP

behandling av tanden med enstaka rot
550 PLN
behandling av tanden med två rötter
900 PLN
behandling av tanden med tre och fyra rötter
från 950 till 1200 PLN
upprepad rotbehandling med hjälp av mikroskop från 550 till 1600 PLN
borttagning av ett brutet verktyg från tandkanalen från 200 till 300 PLN
TANDBLEKNING

tandblekning med lampan - krävs bara ett besök
1 150 PLN
blekning av en död tand 80 PLN
avskaffande av överkänslighet efter blekning, 1 tand 60 PLN
PREVENTION OCH HYGIEN

borttagning av tandsten med ultraljudsscaler
från 120 till 130 PLN
skalning + sandblästring +fluoridering från 360 PLN
tändernas sandblästring från 120 till 130 PLN
fluor-lackering av tänderna 120 PLN
lackförsegling av tandfåror, 1 tand 60 PLN
ORTODONTI

ortodontisk konsultation
100 PLN
tandavtryck och undersökning 160 PLN
fasta ortodontiska apparater

fast metallapparat (en båge) 1 800 PLN
fast apparat av porslin (en båge) 2 600 PLN
fast apparat av kristall(en båge) 2 900 PLN
kontrollbesök i samband med användning av fast apparat från 120 till 150 PLN
borttagning av fast apparat (en båge) 200 PLN
kontrollmodeller efter borttagningen av fast apparat 100 PLN
retentionsplatta 450 PLN
hållare 350 PLN
avtagbara ortodontiska apparater samt korrigerande ortodontiska apparater
 
reparation av en avtagbar apparat från 100 till 200 PLN
kontrollbesök i samband med användning av avtagbar apparat 100 PLN
DENTAL PROTETIK

protetisk konsultation
100 PLN
tandfasad av porslin 1 200 PLN
inlay onlay av porslin 850 PLN
inlay onlay av kompositmaterial 650 PLN
hel keramik porslinkrona 1 500 PLN
porslinskrona på metallbasen 800 PLN
porslinskrona på basen av zirkoniumdioxid från 1 500 PLN
borttagning av krona/ per punkt 150 PLN
krona-rot inlägg av metall från 350 till 400 PLN
krona-rot inlägg av glasfiber från 450 PLN
borttagning av det gamla krona-rot inlägget 200 PLN
PROTESER
 
komplett tandprotes av akryl - sittande (överkäksprotes eller underkäksprotes) från 1000 PLN
komplett tandprotes av nylon från 1000 PLN
delprotes av akryl från 300 till 500 PLN
protes med metallskelett från 1500 till  2000 PLN 
tillägg av en tand till en tandprotes 100 PLN
förstärkningselement för protesplattan (nät, båge) 150 PLN
protes relining 300 PLN
utbyte av fästanordningens matris i protesen 250 PLN
reparation av en protes från 70 PLN
Röntgenundersökning


Röntgenundersökning av enskild tand
25 PLN
Panoramaröntgenundersökning
60 PLN

 

Medi-Tour kontaktformuläret: Dental Center Zakopianka
Ditt medelande:
Medicinska förfragan: (typ av behandling, alder, kön osv.)
Övriga förfragan: (pris, terhämtningsperiod)
Förnamn: *
Efternamn: *
Land/stad: *
Telefon: *
E-mail: *
Behandlingsdatum:
Sprak du föredrar:
Spam skydd - ange resultatet: 3-1 =
Extra valmöjligheter:
Hotell
Transfer fran flygplatsen
Jag godkänner att mina personuppgifter som jag angivit i formuläret bearbetas för att behandla min förfragan
* Detta fält är obligatoriskt
   
Läge: